Zajmuję się wydawaniem ekspertyz technicznych dotyczących pojazdów mechanicznych: samochody osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze i budowlane. Z uwagi na wzrost zapotrzebowania na ekspertyzy techniczne najwyższej jakości, które zgłaszały do mnie firmy ubezpieczeniowe, serwisy samochodowe a nawet klienci indywidualni udostępniłem swoje usługi tak aby były dostępne dla każdego. Od czerwca 2017 działam jako rzeczoznawca w SITK (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej).

Oferuję usługi z zakresu:

  1. ustalenie faktycznych okoliczności powstania szkody

  2. ustalenie przyczyn powstania szkody oraz osób odpowiedzialnych za jej powstanie

  3. kompletowanie dokumentacji uszkodzeń zaistniałych w pojazdach

  4. wykonywanie oględzin miejsca zdarzenia wraz z dokumentacją zdjęciową i sytuacyjną ( w zależności od potrzeb)

  5. sporządzanie kalkulacji napraw pojazdów w systemie komputerowym EUROTAX w oparciu o ceny i technologie producenta, wycena wartości pojazdu przed szkodą i pozostałości

  6. ocena stanu technicznego pojazdu po naprawie, kontrola prawidłowości przeprowadzonej naprawy

  7. ustalamy stan techniczny pojazdów/oznakowanie, identyfikacja pojazdów, nr VIN/Auto-Vin

  8. ocena stanu technicznego powłoki lakierowanej pojazdu (pomiar grubości lakieru)

  9. ustalenie przyczyn uszkodzeń zespołów i podzespołów pojazdów

  10. odczytywanie zdarzeń historycznych zarejestrowanych w samochodowym komputerze pokładowym poprzez skanowanie ramek zamrożonych i błędów z nieulotnej pamięci sterowników

Wszystkie zapytania związane z ekspertyzami technicznymi prosimy kierować na adres e-mail:

 

drei-pol@go2.pl

 Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, firmy ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, komisy samochodowe.

 

 

 


Marek Poletyło